Kako bi funkcionisao sajt Krojačeve škole JavaScript mora biti omogućen. Izgleda da je u tvom browseru isključen ili ga ne podržava.

JavaScript se može aktivirati u opcijama browsera. Nakon aktiviranja, klikni ovde.