Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Deniz Hoti

Deniz Hoti

Predavač

Deniz Hoti je nagrađivani društveni lider, trener i preduzetnik sa više od 13 godina profesionalnog iskustva u korporativnom, privatnom, javnom i civilnom sektoru širom Srbije i Evrope. Radio je sa kompanijama, vladama, školama, organizacijama civilnog društva i mnogim institucijama. Zajedno sa njima je ko-kreirao jedinstveno iskustvo učenja za više od 5.000 ljudi iz 20 različitih zemalja.

Suosnivač je Connecting-a jedne od najinovativnijih organizacija u Srbiji. Njegov profesionalni rad prepoznale su i nagradile institucije Evropske Unije, Vlada Republike Srbije, kao i ugledne organizacije poput globalne zajednice pokretača promena ChangemakersXchange, potom USAID-a i UNICEF-a.

Deniz je izuzetno aktivan u industriji konslatinga. Kao Growit agilni trener svakodnevno implementira agilno u THE korporacijama poput the Coca-Cola company, Roche Holding AG, Raiffeisen Bank International AG, itd.

Autor je newslettera Agilno za početnike https://denizhoti.substack.com/

Denizovi kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.