Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Lidija Barjaktarović

Lidija Barjaktarović

Predavač

Doktor ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva i finansija. Od 2008. godine radi kao profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu na predmetima: Poslovne finansije, Upravljanje rizikom i Bankarstvo. Od 2012. do 2015. godine je obavljala funkciju prodekana za nastavu Poslovnog fakulteta u Beogradu, a od 2014. godine je na poziciji rukovodioca master studijskog programa Poslovna ekonomija.

Desetogodišnju bankarsku karijeru je započela 1998. godine u Jugobanci AD Beograd, nastavila je u Societe General Yugoslav Bank a.d. Beograd, da bi u Raiffeisen Bank AD Beograd bila promovisana u Direktora regionalne filijale centralna Srbija. 2005. godine prelazi u Erste bank AD Novi Sad na poziciju Direktora sektora za poslove sa pravnim licima. Krajem 2007. godine Erste grupa je imenuje za člana Corporate Board-a i Corporate Working Group-a na nivou Erste holdinga. Učestvovala je u različitim obukama, radnim grupama i skupovima, od kojih posebno izdvaja: Certified Agile and Scrum Master, Black Belt Six Sigma Manager, vođa tima za transformaciju sektora za poslove sa stanovništvom i sektora za poslove sa pravnim licima u Erste Bank AD Novi Sad. Govori engleski i ruski jezik.

Bila je predavač u sledećim poslovnim školama u Republici Srbiji: 1) Akademija za bankarstvo i finansije pri Narodnoj banci Srbije (2009/2014. kada je prestala sa radom) za oblasti: modernog bankarstva, upravljanje bankarskim rizicima – operativni rizik, upravljanje rizikom u osiguranju, primenjene korporativne finansije i upravljanje rizikom u poslovanju preduzeća, 2) Mokrogorska škola menadžmenta (2010/2015.) u oblasti finansija, 3) Valor akademija (2014. – do danas) u oblasti korporativnih proizvoda banke.

Lidijini kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.