Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Marija Pejatović

Marija Pejatović

Predavač - Engleski jezik

Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost
Profesor engleskog jezika
Sertifikovani trener
Autor i realizator akreditovanog programa Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model
Predavač na kursevima i moderator internet kurseva u organizaciji Britanskog saveta
Ko-autor dve radionice za profesore engleskog jezika
Predavač na domaćim i internacionalnim konferencijama
Predsednica Udruženja škola stranih jezika Srbije, YALS

Marijini kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.