Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Milica Bogdanov

Milica Bogdanov

Osnovne i master studije je završila na Filozofskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na odeljenju za andragogiju. Tokom studija započinje svoja radna angažovanja na fakultetu, kao saradnik u nastavi.

Nakon fakulteta zapošljava se u najvišoj javnoj instituciji koja se bavi zapošljavanjem, u Direkciji Nacionalne službe u Beogradu. Nosilac je licenci za rad u zapošljavanju, privremenom zapošljavanju i licence za mirno rešavanje sporova, medijaciju.

Predavač je na predmetima razvoja ljudskih resursa, radnog prava u ljudskim resursima i pripremnim nastavama za polaganje ispita za licence u oblasti zapošljavanja. Konsultantkinja je u agencijama za zapošljavanje, kojima pruža stratešku i zakonsku podršku u poslovanju.

Angažovana je kao ekspertkinja na programu Garancije za mlade u Republici Srbiji i brojnim regionalnim projektima koji se bave zapošljavanjem. Kao stručnjak za zapošljavanje mladih je angažovana u trenerskoj bazi Krovne organizacije mladih Srbije- KOMS i mentor UNICEF programa za mlade.

Autorka i realizatorka brojnih obuka i kreatorka priručnika za karijerno vođenje i savetovanje, unapređenje prenosivih i poslovnih veština i profesionalnih kurseva iz oblasti ljudskih resursa i radnih odnosa.

Član je radnih grupa i saveta za kreiranje strategija i akcionih planova u oblasti zapošljavanja i zapošljavanja mladih. Dobitnica je Prve nagrade TEMPUS fondacije za rad u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za mlade korisnike socijalne zaštite.