Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Nataša Stamenković

Nataša Stamenković

Predavač

Vodeći je predavač za HR menadžment u poslovnoj školi "Mokrogroska škola menadžmenta", bila je predavač na predmetu Upravljanje talentima na Fakultetu za medije i komunikacije, licencirani medijator, NLP master i Reiki master. Gostujući predavač na stručnim skupovima u zemlji i regionu.

Korporativno iskustvo sticala je u sledećim kompanijama:

- HR Direktor Actavisa (farmaceutska industrija)
- HR Direktor Carlsberg Group & SEE Carlsberg Group (FMCG)
- HR direktor NIS Gazprom Neft (naftna industrija)
- COO Roaming Groupe
- HR Direktor, Al Dahra Srbija (agrar)
- Country HR Manager Aptiv Srbija (automotive)

Najvažnije postignuće u karijeri na koje je najponosnija je činjenica da danas u Srbiji i inostrastvu na poslovima HR direktora radi 25 kolega koji su kao HR profesionalci potekli iz timova koje je vodila.

Natašini kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.