Podeli sa prijateljima

Vimeo slika

Slavica Babic

2342 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

 • Rad sa gotovom temom
 • HTML
 • Lokalni server - XAMPP
 • CSS
 • Atom text-editor
 • MS Excel, osnovni nivo
 • JavaScript Trilogija - I deo
 • JavaScript Trilogija - II deo
 • JavaScript Trilogija - III deo
 • JavaScript Trilogija - Komplet
 • MS Excel, srednji nivo
 • MS Excel, napredni nivo
 • MS PowerPoint

Bedževi {

Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Završila kurs
Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Upisala obuku
Badge 1 logos
Završila 5
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
Završila obuku
Badge 1 logos
Završila 10

Utisak