Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Azra Karic

Azra Karic

524 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

  • HTML
  • Atom text-editor
  • CSS
  • CSS Flexbox

Bedževi {

Badge 1 logos
Upisala obuku
Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Postavila domaći
Badge 1 logos
Završila kurs

Utisci