Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Borka Dmitrović

Borka Dmitrović

2677 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

 • Domen, hosting, cPanel
 • Atom text-editor
 • HTML
 • CSS
 • Responsive dizajn i Bootstrap 3
 • SASS
 • Bootstrap 4
 • CSS Flexbox
 • Rad sa gotovom temom
 • Napravi animirani baner
 • Git i GitHub
 • Lokalni server - XAMPP
 • Praktičan rad: From Design to Code
 • Veliki prasak - početak svega!
 • Python instalacija
 • JavaScript Core
 • AJAX
 • jQuery
 • TOP CV i motivaciono pismo
 • Šta je podcast?
 • JavaScript Trilogija - I deo
 • JavaScript Trilogija - II deo
 • JavaScript Trilogija - III deo
 • JavaScript Trilogija - Komplet
 • Google Analytics, povezivanje sa sajtom
 • Korak do posla - praksa za frontendovce

Bedževi {

Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Završila kurs
Badge 1 logos
Upisala obuku
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
500xp
Badge 1 logos
Postavila domaći
Badge 1 logos
Završila 5
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Završila 10
Badge 1 logos
Završila obuku

Utisak