Podeli sa prijateljima

Vimeo slika

Dragana Berbatović

1025 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

  • Rad sa gotovom temom
  • CSS Flexbox
  • HTML
  • Atom text-editor
  • CSS
  • JavaScript Trilogija - I deo
  • JavaScript Core
  • Lokalni server - XAMPP

Bedževi {

Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Upisala obuku
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Završila kurs
Badge 1 logos
500xp
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
Završila 5

Utisci