Podeli sa prijateljima

Vimeo slika

Dunja Novaković Novaković

869 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

  • Atom text-editor
  • Lokalni server - XAMPP
  • WordPress - instalacija
  • Google Analytics, povezivanje sa sajtom
  • Šta je podcast?
  • HTML

Bedževi {

Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Završila kurs
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
Upisala obuku
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Završila 5
Badge 1 logos
Postavila domaći

Utisci