Podeli sa prijateljima

Vimeo slika

Goran Soldatović

2586 xp

Online

Diplomirani inženjer mašinstva, automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika.
Zaposlen, odelenje kontrole kvaliteta, QMS expert auditor.
NTD VT kontrola level 2.

Volim da učim, hobi WEB dizajn, znanje HTML, CSS, Bootstrap, a nadam se uskoro i JavaScript...
Izrada stranica u Wordpress-u.
Upoznat sa Node.js i izradom jednostavnih aplikacija sa Arduinom (upravljanje arduinom preko web aplikacije kao i slanje podataka na web stranicu sa arduina).

Trenutno radim...

“Zaposlen u Elas metalexpert, Banja Luka.
Predstavnik rukovodstva za kvalitet, interni auditor, NDT VT.
Nadam se uplivavanju u freelance-ing.“

Online {

 • HTML
 • Google Analytics, povezivanje sa sajtom
 • Rad sa gotovom temom
 • WordPress - instalacija
 • Lokalni server - XAMPP
 • Domen, hosting, cPanel
 • Python instalacija
 • Atom text-editor
 • WordPress od osnova do web sajta
 • Affinity Designer
 • CSS
 • CSS Flexbox
 • Upravljanje organizacijom tokom kovida
 • JavaScript Trilogija - I deo
 • Facebook oglašavanje
 • JavaScript Trilogija - II deo
 • JavaScript Trilogija - III deo
 • JavaScript Trilogija - Komplet
 • Git i GitHub
 • Bootstrap 4
 • SASS
 • Praktičan rad: Wireframe
 • Praktičan rad: Mockup
 • Praktičan rad: Kontakt forma
 • Praktičan rad: From Design to Code
 • Web dizajn
 • jQuery
 • AJAX

Bedževi {

Badge 1 logos
Upisao kurs
Badge 1 logos
Popunio profil
Badge 1 logos
Postavio sliku
Badge 1 logos
Završio kurs
Badge 1 logos
Upisao obuku
Badge 1 logos
Završio 5
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Postavio domaći
Badge 1 logos
Završio 10
Badge 1 logos
Završio obuku

Radovi

Radovi nastali tokom i posle školovanja. Uživaj u njihovom profesionalnom napretku i angažuj ih za razvoj projekata. Naša su preporuka.

Typing test

JavaScript Trilogija - II deo - vežba Typing Test.Cilj vežbe je testiranje brzine...

Utisci