Podeli sa prijateljima

Vimeo slika

Ivana Barac

362 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

  • Google Analytics
  • WordPress - instalacija
  • Lokalni server - XAMPP
  • Google Analytics, povezivanje sa sajtom

Bedževi {

Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Završila kurs
Badge 1 logos
Postavila domaći
Badge 1 logos
Rođendanac

Utisak