Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Marko Sekulić

Marko Sekulić

487 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

  • Atom text-editor

Bedževi {

Badge 1 logos
Postavio sliku
Badge 1 logos
Popunio profil
Badge 1 logos
Upisao kurs
Badge 1 logos
Završio kurs
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
Upisao obuku

Utisak