Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Sanja Drobac

Sanja Drobac

1944 xp

Frontend 1, Java Script 03 , Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Učionica {

 • HTML učionica
 • CSS učionica
 • Responsive design učionica
 • SASS učionica
 • Teorija programskih jezika
 • JavaScript učionica
 • AJAX učionica
 • jQuery učionica
 • PHP i JavaScript učionica
 • MySQL učionica
 • AngularJS učionica
 • Serveri (node) učionica
 • Node.JS učionica
 • MongoDB učionica
 • JavaScript objektno progamiranje
 • MVC učionica
 • Git i Github učionica
 • Serveri (DigitalOcean)
 • Full-stack praktičan rad

Online {

 • Atom text-editor

Bedževi {

Badge 1 logos
Dobro došli
Badge 1 logos
Upisala obuku
Badge 1 logos
Popunila profil
Badge 1 logos
Postavila sliku
Badge 1 logos
Nema izostanak
Badge 1 logos
Postavila domaći
Badge 1 logos
Završila obuku
Badge 1 logos
Upisala kurs
Badge 1 logos
Završila kurs
Badge 1 logos
500xp
Badge 1 logos
1000xp
Badge 1 logos
Rođendanac

Utisci