Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Aleksandar Stojakovic

Aleksandar Stojakovic

888 xp

Online

Pogledaj moje radove, kao i listu oblasti kojima vladam, a onda me možeš kontaktirati, zatražiti ponudu i angažovati za rad na projektu.

Online {

  • Atom text-editor
  • HTML
  • CSS
  • CSS Flexbox
  • Responsive dizajn i Bootstrap 3
  • Bootstrap 4
  • Affinity Designer

Bedževi {

Badge 1 logos
Upisao obuku
Badge 1 logos
Popunio profil
Badge 1 logos
Postavio sliku
Badge 1 logos
Završio kurs
Badge 1 logos
Aktivnosti
Badge 1 logos
Postavio domaći
Badge 1 logos
Završio 5
Badge 1 logos
Rođendanac
Badge 1 logos
Upisao kurs

Utisci