Podeli sa prijateljima

Vaspitanje organizacije? Moguće je!

Vaspitanje organizacije? Moguće je!

15. april 2021.

Tema aprilske Krojačnice znanja, besplatnog webinara znanja i veština, biće posvećena odnosu zaposlenih i menadžera. Sa ovom temom učesnike će upoznati Maja Gabrijan, Executive Coach i trener.

Termin: 21. april od 15 časova
Prijave su otvorene do ponoći 20. aprila, prijavite se ovde.

DA LI STE VASPITANI?
autor: Maja Gabrijan

Ako odgovarate u ime svoje organizacije – šta biste rekli?

Vaspitanje organizacije je značajno na isti način kao i vaspitanje dece. Kako se vaspitava organizacija je ono što možemo da stavimo u fokus i da, odgovarajući na to pitanje, odgovorimo na pitanje kako da upravljamo organizacijom uspešno. Ovih pet neka vam pomognu da proverite gde se vi danas nalazite što se vaspitanja tiče.

  • Ko je odgovoran za vaspitanje organizacije?

I treba da počnemo od odgovornosti. Iako pre odgovornosti svakako ide svesnost i povećanje svesnosti gde se sada nalazimo. Organizacije imaju najrazličitije načine da se izmere na tržištu, a svakako se koriste i interna istraživanja da se poveća ili proveri razumevanje realnosti. Sve te informacije treba da, onima koji upravljaju (nazvaćemo ih liderima), omoguće da preuzmu odgovornost kako bi se situacija poboljšala.

Dakle, lideri su ti koji su odgovorni za vaspitanje? Delimično tačno. Oni su odgovorni da nam ponude jasan vrednosni okvir na osnovu kojeg možemo da vaspitavamo organizaciju. A za vaspitanje su odgovorni svi u organizaciji, jer uticaj jednog postupka, izbor načina reagovanja, utiče na sve oko nas u organizaciji. Ljudi uče gledajući druge u organizaciji i kada vide da nešto funkcioniše, da nešto prolazi, onda se i oni na taj način ponašaju. Najznačajnije je razumeti da je vaspitanje vezano da podsticanje željenih ponašanja, kao i ukazivanje na ona koja su neželjena. Baš kao i kod dece.

  • Kako želimo da vaspitamo organizaciju?

Da bismo znali gde plovimo moramo da definišemo cilj. Definisanje cilja, u ovom slučaju, najefikasnije je kroz vrednosni okvir – sistem vrednosti.

Organizacije jako često definišu viziju, misiju, svrhu i vrednosti, ali ne ožive ih, ne stave ih u funkciju, te ostaju samo lep ispis na zidovima ili vebsajtu.

Da bi imale efekta vrednosti treba da budu prevedene u svakodnevna ponašanja. Ako je vaša vrednost transparentnost komunikacije, onda svaka komunikacija treba da bude otvorena i svima dostupna. Transparentnost komunikacije znači i da se feedback daje na način da bude veoma jasan i direktan. Ako je, pak, vaša vrednost poštovanje vremena onda je izrazite jednostavnom rečenicom koja opisuje to ponašanje: Mi dolazimo na vreme!

  • Kako to da postignemo?

Tako što ćete svoju internu javnost, svoje zaposlene, tretirati kao najvažniju javnost koju imate i kontinuirano joj slati prave poruke. Jedna od poruka je svakako to koje su to vrednosti, medjutim to nije dovoljno.

Jedan od najefikasnijih načina za oživljavanje vrednosti je interna komunikacijska kampanja kojom ćete na osmišljen način promovisati ono što vam je važno za svakodnevno fukcionisanje, odnosno koja to ponašanja podržavaju vaše vrednosti. Kampanja podrazumeva više aktivnosti koja idu jedna za drugom sa preciznim efektom koji želimo da postignemo, a ne samo jednu aktivnost.

Uvek promovišite ponašanja jer se ljudi teško identifikuju sa vrednostima, odnosno i kada s identifikuju postoji veliki prostor da ih samostalno tumače i da to bude različito od onoga što organizacija želi u praksi.

Jedna vrednost se vidi kroz različita željena ponašanja. Ako na pravi način svaku vrednost pretvorite u ponašanje i komunicirate da ćete to negovati i vrednovati u organizaciji, da ćete na taj način procenjivati ko zaslužuje promociju i ako vam to bude osnova za razvoj ljudi i čitave organizacije.

Osmišljena komunikacija je ono što svakako može da odigra ključnu ulogu u vaspitanju organizacije.

Veoma često kakofonija informacija vodi u nesigurnost i probleme na svim organizacionim nivoima. Upravljanje komunikacijom, posebno ka internoj javnosti, je zadatak svih koji spuštaju (prenose) informacije. Razumevanje toga šta je kome od informacija potrebno, na koji način, kojim kanalima i kojim porukama se prenosi, ne sme da bude prepušteno improvizaciji i ličnoj proceni jer je to jedan od ključnih procesa. Komunikacijske matrice u tome mogu da pomognu. Napravite ih ako ih nemate!

  • Kako da izmerimo uspešnost?

Kako znate da ste dobro vaspitali dete? Dakle, merimo ponašanja u odnosu na postavljena ponašanja. To nam je baza.

Nakon toga posmatramo da li ona dovode do željene kulture unutar organizacije. Ako ste kreirali kulturu u odnosu na vrednosni okvir i vaša organizacija zna da čuva svoje granice, zna kada da kaže ne, zna kako da primi feedback, zna kako da iskoristi konflikt, zna kako da upravlja motivacijom, zna i razume svoje zaposlene – onda ste uspeli kao lideri.

  • I šta ako želimo da prevaspitamo organizaciju?

Sve što je naučeno može i da se oduči. Važno je da stalno organizacija bude u kontaktu sa presekom realnosti, što možete da dobijete kroz svaki sistemski kontakt sa organizacijom (istraživanje, fokus grupe, dubinki intervjui) i razumevanjem pozicije na tržištu. U odnosu na taj presek realnosti kreirajte svoje nove vrednosti, svoju svrhu i jasno komunicirajte. Dakle, vraćamo se na pitanje broj jedan i zatvaramo krug. Ovo i jeste kontinuiran proces u koje se organizacije stalno nalaze.

Vaspitanje organizacije omogućava upravljanje razvojem organizacije, što svakako omogućava i svim članovima organizacije da rastu kroz i sa organizacijom.

Lideri, ako čitate ovo, počnite od sebe. Vi ste ti koji komuniciraju, koji vrednosti pretvaraju u ponašanja koja se vide, vi vaspitavate svakim svojim aktom. Sa druge strane, vi, svako od vas koji ste deo neke organizacije, donosite svoje vrednosti i jedna od polaznih tačaka za svakoga od vas je razumevanje toga da li vaš poslodavac i vi žeite na isti način vaspitanu organizaciju. Ako vam se vrednosti preklapaju ili dopunjuju – pronašli ste se i zajedno ćete privući one sa kojima je lako realizovati svaki cilj jer vas vezuje zajednička svrha. Ima li šta jednostavnije i efikasnije i za vas i za organizaciju!