Podeli sa prijateljima

Zašto, kako i šta učite? Rezultati istraživanja

Zašto, kako i šta učite? Rezultati istraživanja

7. mart 2024.

Krojačeva škola i Poslovi Infostud su sproveli istraživanje o celoživotnom učenju u cilju uvida u navike, značaj i motivaciju obrazovanja odraslih uz poseban osvrt na sticanje novih znanja i veština putem platforma za online učenje (eLearning).

Želeli smo da bolje upoznamo i ulogu organizacija u obuci zaposlenih, kao i koliko je kultura učenja razvijena u kompanijama.

Kompletan izveštaj preuzmite OVDE
(pošaljite zahtev)

  • KO, ZAŠTO I KAKO?

Istraživanje je sprovedeno online, učestvovalo je 975 ispitanika koji žive na teritoriji Srbije. Procenat trenutno zaposlenih učesnika je bio 41.27%, nezaposlenih 37.57%, dok su ostali bili studenti, preduzetnici ili penzioneri.

Na pitanje šta ih najviše motiviše da znanja stiču pohađanjem različitih kurseva, većinom je odgovor lični rast i razvoj (41.6%), a potom i napredovanje u karijeri (29.1%).

Društvene mreže imaju najveću ulogu u pronalaženju željenih kurseva (42.3%), zatim Google pretraživanje (26.9%) i preporuka prijatelja (18.3%).

  • KULTURA UČENJA

Na pitanje da li ih je kompanija slala na obuke, 42% učesnika je odgovorilo da ih kompanija nije slala na obuke, a oni koje jeste su uglavnom pohađali obuke za zaštitu na radu, prvu pomoć i obuke koje su usko vezane za samu poziciju (rad na mašinama, novi zakonski propisi i slično).

Sa druge strane, čak 72% učesnika istraživanja je samoinicijativno pohađalo obuke, najčešće IT (web dizajn, programiranje), MS Office, strane jezike, poslovnu komunikaciju, soft skills i zanate.

Iskustvo sa online učenjem je imalo 56.5% učesnika i ovaj broj povezujemo sa periodom karantina kada su ljudi bili usmereni na online platforme nakon čega su i produžili da ih koriste kao način učenja.

  • PREDNOSTI ONLINE UČENJA

Koliko god dobro da govorimo strane jezike, učenje je uvek lakše na maternjem, a to je pokazalo i ovo istraživanje: skoro 86% učesnika najviše želi da uči na maternjem (srpskom) jeziku.

Pokazalo se da su glavne prednosti online učenja sticanje znanja u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, prilagođavanje sopstvenoj organizaciji, premotavanje i preslušavanje lekcija, kao i učenje na maternjem jeziku.

  • KADA I ŠTA? IZNENADIĆETE SE...

Najčešće uče 30 do 60 minuta (44%), uveče i tokom noći (53.6%), a posebno je zanimljiv podatak da se najviše vas uči radnim danima posle posla (46.3%), odmah zatim vikendom (35.3%), a tokom radnog vremena uči svega 9.7% ispitanika.

Oblasti iz kojih žele da steknu više znanja i veština su marketing, strani jezici, IT, komunikacija, menadžerske veštine, a veliko je interesovanje za očuvanje mentalnog zdravlja (emocionalna inteligencija, panika, anksioznost, psihološka bezbednost na poslu).

  • ZAKLJUČAK

Analizom rezultata istraživanja je pokazana velika spremnost i zainteresovanost za celoživotno učenje, ali i nepoznavanje mogućih izvora znanja. Veliki broj ispitanika je svesno značaja sticanja novih znanja i mahom samostalno upisuju online kurseve, a u zavisnosti od trenutnih potreba i želja (karijerno napredovanje, lični razvoj).

U svetu se aktivno radi na jačanju kulture kompanijskog učenja i taj trend je primetan i kod nas. Povećan je broj kompanija koje koriste LMS platforme za online obuku zaposlenih, a kao glavne prednosti se ističu povoljnije cene, fleksibilnost i bolji employer branding.