Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Katarina Jonev

Katarina Jonev

Predavač

U 23. godini je diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi, u 25oj godini završila master studije međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu. Doktorant je Fakulteta političkih nauka – smer međunarodne i evropske studije.

Master rad pod nazivom ''Sajber bezbednost i međunarodni odnosi'' bila je prva master teza na Pravnom fakultetu koja se bavila sajber bezbednošću sa osvrtom i implikacijama u međunarodnim odnosima. Rad je odbranila sa ocenom 10.

Od 2015. godine se aktivno bavi se politikama sajber bezbednosti. Do danas je objavila više od 45 naučnih radova. Problematika kojom se bavi u svom istraživačkom radu je sprega međunarodnih odnosa, međunarodna regulativa i sajber prostora, odnosno sajber bezbednost. Spada u malobrojnu grupu autora koja se bavi konkretno temom sajber terorizma i naručito uticaju terorista u sajber prostoru i njihovim uticajem na decu i mlade kao i sajber ratovanjem i sajber bezbednošću kao jednom od najvećih bezbedonosnih izazova međunarodne zajednice.  

Od 2016. godine aktivno edukuje decu, mlade i roditelje o opasnostima na Internetu i društvenim mrežama. 2017. je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama. 
Do sada je održala oko 250 samostalnih predavanja u 19 gradova širom Srbije. Održala je i predavanja o bezbednosti dece na internetu i u regionu. 

Autor je knjiga ,,Bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama – vodič za roditelje’’ i ebooka ,,Uticaj mobilnih telefona na razvoj dece”.

Namlađi i najduži po stažu je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1997. do 2011. godine. 

Govori 4 svetska jezika i redovno u najčitanijim novinama i magazinima u Srbiji objavljuje tekstove na temu bezbednosti na Internetu. Član je mnogobrojnih organizacija i strukovnih Udruženja. 

Dobitnik je priznanja Udruženja E-razvoj za 2019.godinu za: "Veliko dosadašnje lično zalaganje i doprinos u promociji razvoja informacionog društva Republike Srbije".

Vodi blog na sajtu www.katarinajonev.com i aktivni je korisnik Instagrama a na svom profilu @katarinajonev obrađuje teme iz oblasti bezbednosti dece na internetu.

Katarinini kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.