Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Snežana Tovilović

Snežana Tovilović

Predavač - psihoterapeut

Ukratko, predavač koji nikad neće izuti cipele radoznalog učenika.

Doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2012. Na Odseku za psihologiju drži kurseve iz oblasti kliničke psihologije i kognitivno-bihejvoralne psihoterapije. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu predavala Veštine komunikacije u zdravstvu.

Autor i koautor monografije i više naučnih radova i saopštenja u zemlji i inostranstvu.
Od svih akademskih izazova, najdraži joj je rad sa studentima.

Od 2006. godine je sertifikovani RE&CBT psihoterapeut (Racionalno emotivna i Kognitivno bihejvioralna terapija). Od 2012. godine je sertifikovani internacionalni supervizor Albert Ellis Instituta za RE&CBT, New York, USA. Savetovanjem i psihoterapijom se aktivno bavi duže od dve decenije.
Studentima uporno ponavlja da se psihoterapija najviše uči od klijenata. Klijente uporno podstiče i podučava da postanu “sami svoji majstori”.

Radila kao volonter, konsultant, saradnik, edukator, eksterni i interni supervizor psihosocijalnih programa u mnogim organizacijama: Švedska humanitarna organizacija Individualna samopomoć Novi Sad, “SOS Dečja sela” Beograd, SWEBIH u Banja Luci i Zenici, “Tim Centar” Novi Sad, Crveni krst Vojvodine, “Expert Centar” Novi Sad itd. Ne seća se svih organizacija, ali se seća da je svugde bilo sjajnih ljudi i profesionalnih iskustava.

Kreirala i vodila prve iskustvene treninge asertivne komunikacije (od 2000.), a 2004. godine počinje realizaciju Instruktivnog kursa za trenere. Edukovala je više od 250 trenera asertivnosti. Osim ovog programa “prvenca”, autor je i realizator brojnih psiho-edukativnih programa iz oblasti mentalnog zdravlja i psihoterapije.

Pojavi se gde god misli da može da doprinese i podrži dobre akcije.

Veruje da je podučavanje razmena saznanja, da su jednostavnost i “pravi kanal” komunikacije ključni u toj primopredaji.

Veruje da ljudi mogu biti aktivni Krojači svog života i prekrajati ga na bolje, da mogu “doučiti” kako da budu i ostanu zdravi, radosni i prirodni (to znači uspešni).

Ono u šta veruje, to i radi. Zato se i pridružila Krojačevoj školi.

Snežanini kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.