Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Svetomir Jovanović

Svetomir Jovanović

Dir. Krojač d.o.o. Predavač

Osnivač i direktor firme Krojač, čija je osnovna delatnost web dizajn, projektovanje i razvoj sofverskih rešenja. Marta 2010. godine osniva i Krojačevu školu web dizana za obuku budućih web dizajnera.

Svetomir je realizovao više od 300 web projekata za brojne domaće kompanije, organizacje i institucije. Tokom izrade internet prezentacija razvio je sopstveni CMS, uz stalno unapređenje novih modula.

Dobitnik je najznačajnijih nagrada i priznanja koje se dodeljuju za doprinos u razvoju informatičke delatnosti u Srbiji. Od oktobra 2010. godine Krojač, pod Svetomirovim rukovodstvom, postaje i zvanični Apple Regionalni trening Centar.

Predavač na brojnim seminarima i stručnim skupovima, konsultant i ključna osoba za uspeh nekog projekta.

 • HTML
 • CSS
 • Fireworks
 • UX
 • UI
 • QA
 • SEO
 • Rad sa serverima
 • Internet marketing
 • SEO
 • Projektant CMS-a i aplikativnog softvera
 • Administracija
 • Upravljanje projektima

Svetomirovi kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.