Podeli sa prijateljima

Vimeo slika
Vesna Laković van Kempen

Vesna Laković van Kempen

Predavač - Bujoo

Po obrazovanju sam diplomirani pedagog, master menadžer u obrazovanju. Od svoje 17-te godine uključena sam u rad nevladinog sektora kroz rad sa vulnerabilnim grupama, angažovana u oblastima mentalnog zdravlja, neformalnog obrazovanja na nacionalnom i internacionalnom nivou.

2015. sam počela da vodim treninge svesne pažnje, radionice i programe za decu, mlade i odrasle u Srbiji i regionu. Završila sam obuku za Mindfulness trenera u Sloveniji 2015., a godinu kasnije sam postala i Mindfulness trener za decu i mlade sa praksom zasnovanom na metodi Mindfulness Matters autorke Eline Snel, nakon toga i dodatna usavršavanja iz ove prakse, Mindful self-compassion trener, Mindful leader trening, a potom i voditelj vežbi za otpuštanje napetosti i stresa TRE.

Vesnini kursevi

Znanje prenose stručnjaci u svojim oblastima sa više od 8 hiljada održanih časova, i to radimo lako, razumljivo i prilagođeno polaznicima škole. Naš zajednički cilj jeste da naučiš. A da bismo to postigli i mi svakodnevno učimo i usavršavamo se.